Ämne: Läsare

Hedvall beskriver Aktivitetsdiamanten

Aktivitetsdiamanten - P.O. Hedvall

Per Olof Hedvalls doktorsavhandling handlade om Aktivitetsdiamanten. Ett sätt att förklara hur aktivitet och delaktighet skapas.

Vi bygger vår hjärna

Professor Martin Ingvar berättar här i två filmer om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter.
Martin Ingvar i sitt arbetsrum

Vi bygger vår hjärna del två.

Professor Martin Ingvar fortsätter här berätta om hur hjärnan fungerar vid språkliga aktiviteter.

Sidor

Prenumerera på Ämne: Läsare