Vi bygger vår hjärna

Professor Martin Ingvar berättar här i två filmer om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter.

Man kan idag se hur hjärnan rent fysiskt påverkas av att vi utför olika aktiviteter. Man kan se vilka områden i hjärnan som aktiveras när man gör olika saker, men man kan också se att det skiljer sig mellan olika individer. 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Vi bygger vår hjärna del två.
Share