Ämne: Läsare

Bengt Fredriksson, chefredaktör för tidningen 8 Sidor

Läsaren avgör vad som går att förstå

Som skribent är det ibland svårt att veta om man förklarat något tillräckligt bra. Man behöver en läsare för att veta det.
Sara och Tor diskuterar text

Vad tycker läsare om texter?

Vilken text är enklast? Vi frågar läsare med kognitiva utmaningar vad de tycker om texter. Här svarar Tor.
Kim Peek läser

Mannen med ett extremt minne

I denna film porträtteras Kim Peek. Mannen som inspirerade till filmen Rainman. Detta svenska reportage från TV4 visar det fänglande med att vi människor...
Peter Gärdenfors berättar

Om mänskliga förmågor - Peter Gärdenfors

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov, hävdar Peter Gärdenfors som är forskare i denna...
Kvinna sitter i soffan och läser

Muntligt och skriftligt - Göran Hägg

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner, säger Göran Hägg i denna artikel som han skrev för projektet Språka...
bild på viss del av omslaget

ICF en introduktion

Dagens syn på människor med och utan funktionsnedsättniangar beskrivs i ICF. ett system som vuxit fram sedan 1980-talet. Det ger en modern syn på vad...
Hedvall föreläser på Begripsams konferens

Kan man mäta begriplighet - P.O. Hedvall

En av talarna på Begripsams konferens Kan man mäta begriplighet var Per Olof Hedvall. Hans presentation kan du se i filmen här.

Sidor

Prenumerera på Ämne: Läsare