Vad tycker läsare om texter?

Vilken text är enklast? Vi frågar läsare med kognitiva utmaningar vad de tycker om texter. Här svarar Tor.

Vad tycker egentligen läsare är enkelt respektive svårt i en text. Under projektets gång spelar vi in korta filmer med användare där de får diskutera texter.

I filmen diskuterar läsaren Tor med Sara som är informatör i projektet. Han får läsa två stycken texter och får frågan "vilken text är enklast?". Tor läser två olika versioner av samma text. Alternativ B har så kallat frasanpassat radfall.

Alternativ A.
Det regnar. Jag är glad att jag inte behöver vara ute i dag. Jag hatar när det är dåligt väder.

Alternativ B.
Det regnar.
Jag är glad
att jag inte behöver vara ute i dag.
Jag hatar när det är dåligt väder.

Tor tycker att båda varianter har sina fördelar. Han tycker att en del rader i Alternativ B är lite väl korta. Eftersom exemplet innehåller en kort text så tycker han att Alternativ A fungerar. Men skulle det handla om mycket text så skulle det kanske vara enklare att läsa en text med frasanpassat radfall (Alternativ B), resonerar han.
Allra helst vill han lyssna på texter istället för att läsa med ögonen.

Många biblioteksböcker finns inlästa som talböcker för personer med lässvårigheter. Inläsningarna görs av Myndigheten för Tillgängliga medier som är en av projektets samarbetspartners.
Dessutom finns det talsyntes som kan läsa upp texter som inte finns inlästa på förhand. På sajten begripligtext.se använder vi ReadSpeakers talsyntes för att läsa upp texter. Talsyntes finns både som appar och program till datorer. Tor som läser och diskuterar texten i artikel har utvecklat talsyntesen TorTalk. I projektet samarbetar vi med företaget Funka som har en egen talsyntes Talande webb.

Filmen spelades in under Dysleximässan 2017.

Ämnen:

Länkar

Myndigheten för Tillgängliga medier ser till att böcker blir inlästa
Readspeaker
TorTalk
Share