Ämne: Talsyntes & Uppläst text

Astrid Frylmark foto privat

Lära sig att läsa eller läsa för att lära

Läsning är komplicerat. För de många som har svårigheter kan det se väldigt olika ut. En del har svårt med avkodning, andra med förståelse. För några är...
Sara Rydin, medelålders kvinna med ljust halvlångt hår och glasögon. Foto: Sara Rydin

Läsa text med öronen

I Dyslexiförbundet brukar vi använda begreppet ”öronläsning”. Det betyder att läsaren lyssnar på en uppläsning av texten. Med hjälp av teknik kan all text...
Linda Bergfeldt, foto: Anders Åkerblom

Därför behövs långsam talsyntes

När hastigheten sänks på de talsyntesröster som finns idag ändras betoning och tonhöjd. För den som har svårt att förstå och processa språk kan det då...
Svartvit bild av medelålders kvinna med ljust halvblont hår.

Nyss kunde jag läsa

En del läser obehindrat och gärna. Andra måste kämpa med bokstäver och texter och tycker läsning är något nödvändigt ont. Men hur blir det om jag älskat...
Lisa Gunnarsdotter, Foto: Britt-Marie Sedwall

Kommunicera på fler sätt

Under min tid på Afasiförbundet har jag insett att man behöver möta ganska många personer med afasi eller språkstörning för att förstå hur olika det kan...
Bilden: En leende Anna Båve Schultz med hatt och långt hår i hästsvans.

Bilder och struktur kan väcka Annas läslust

Anna Båve Schultz väljer ofta bort texter med för många svarta krumelurer på för många rader.
Sara och Tor diskuterar text

Vad tycker läsare om texter?

Vilken text är enklast? Vi frågar läsare med kognitiva utmaningar vad de tycker om texter. Här svarar Tor.

Sidor

Prenumerera på Ämne: Talsyntes & Uppläst text