Ämne: Högläsning & Läsombud

Bitte Sahlström, årets läsombud, tar emot blommor från David Södergren-Medin, MTM. Foto: MTM

Läsombud som skapar läslust

Läsombud läser för personer med kognitiva problem. Men hur fångar man egentligen läslusten och intresset för böckerna? Läs hur Årets läsombud 2018, Britt...
Victoria Sjöström, Bilden visar en kvinna i halvlångt cendréfärgat hår mot en grå bakgrund.

Att förmedla texter till den som inte läser själv

Vi ska skapa texter och information som är så begriplig som möjligt för så många som möjligt. Det ger självständighet och delaktighet. Samtidigt kommer vi...
Kvinna sitter i soffan och läser

Muntligt och skriftligt - Göran Hägg

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner, säger Göran Hägg i denna artikel som han skrev för projektet Språka...
Prenumerera på Ämne: Högläsning & Läsombud