Filmer och presentationer från slutseminariet

Den 19 juni 2019 höll projektet Begriplig text sitt slutseminarium. Nu kan du se filmerna och titta på presentationerna från dagen.

Deltagarna på seminariet kunde lyssna till företrädare för olika myndigheter, som pratade om hur de ska nå ut med sin information. Projektledare och testledare från projektet berättade också om metod och resultat - de 19 råden. Deltagarna i projektet berättade om vad som är svårt respektive enkelt för dem att läsa och förstå. Slutligen redde Gabriella Sandström från Språkrådet ut begreppen lättläst och klarspråk.

 

Här nedan hittar du filmer och presentationer från seminariet. Samtliga filmer är textade. Filmen ovan är från panelsamtalet med deltagarna i projektet som svarar på frågor utifrån sina egna erfarenheter av lässvårigheter.

 

Invigning: 

Se filmen på Vimeo 

Dagen inleds med filmen "Textmakthavare möter läsaren - introduktion" (https://vimeo.com/306366142)

Hanna Danmo från projektet hälsar sedan alla välkomna.

Hanna lämnar därefter över mikrofonen till moderator Marcus Trautmann som berättar vad som ska hända under dagen.

 

Om projektet: 

Se filmen på Vimeo

Projektledare Ester Hedberg ger en överblick över projektet.

 

Panelsamtal - myndigheter: 

Se filmen på Vimeo

Paneldeltagare från olika myndigheter diskuterar "Hur når vi medborgarna med viktig information?".

Deltagare i panelen:

 • Tanja Lind, Försäkringskassan
 • Camilla Lindholm, Skatteverket
 • Anna Teljfors, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
 • Maria O'Donell, Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM)
 • Emelie Lindahl, Myndigheten för Delaktighet (MFD)

 

Panelsamtal - deltagare: 

Se filmen på Vimeo

Deltagarna i projektet diskuterar "Om du lyssnar på oss blir dina texter lättare att förstå!". Moderatorer är Victoria Sjöström och Moa Glantz. Filmen inleds med en kort sekvens från en av de workshopar vi har hållit som en del av projektet.

Deltagare i panelen:

 • Mike Malmer, Begriplig text och Riksförbundet FUB 
 • Annika Öhrn, Begriplig text och Riksförbundet FUB
 • Hanna Danmo, Begriplig text och Autism & Aspergerförbundet
 • Max Bullerjahn, Begriplig text och Autism och Aspergerförbundet
 • Lisen Geiger Ohlin, Begriplig text och Dyslexiförbundet
 • Camilla Ejdestig, Begriplig text och Afasiförbundet
 • Moa Oberst, Begriplig text, Rikgymnasiet i Örebro, klass för elever med språkstörning

 

Panelsamtal med frågor från publiken - deltagare: 

Se filmen på Vimeo

Under förmiddagen samlades frågor in ifrån publiken. Deltagarna i projektet försöker att svara på dem.

 

Gabriella Sandström, Språkrådet - lättläst och klarspråk

Se filmen på Vimeo

Gabriella reder ut begreppen: "Vad är lättläst och vad är klarspråk? Och vem behöver vad?"

Se presentationsmaterialet (pdf)

 

Panelsamtal - förbunden: 

Se filmen på Vimeo

Så arbetar förbunden med begriplig information.

Deltagare i panelen:

 • Linda Bergfeldt, Afasiförbundet
 • Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet
 • Sara Rydin, Dyslexiförbundet
 • Victoria Sjöström, Riksförbundet FUB
 • Magnus Carlstedt, Riksförbundet FUB

 

Resultat från projektet: 

Se filmen på Vimeo

Projektledare Ester Hedberg berättar om 19 faktorer som gör dina texter lättare att läsa och andra resultat från Begriplig text. Det gör hon tillsammans med Stefan Johansson, Begripsam och Moa Glantz, UseIT, som har arbetat med testerna inom projektet.

Se presentationsmaterialet (pdf)

Ladda ner rapport om metoder som använts i projektet (pdf)

Ladda ner rapport om hur de 19 parametrarna prioriteras (pdf)

 

Avslutning: 

Se filmen på Vimeo

Åsa Wengeling, Göteborgs universitet, Maria O'Donnell, Myndigheten för Tillgängliga Medier
och Torbjörn Lundgren, Begriplig text och Dyslexiförbundet diskuterar "Vad lever kvar efter projektet?".

 

Seminariet hölls i: Polhemssalen, Citykonferensen / Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. 

Moderator var: Markus Trautmann

Programmet (pdf)

 

Stort tack till Arvsfonden som med sin finansiering gjort projektet möjligt att genomföra!

Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och Riksförbundet FUB.

 

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Gabriellas Sandströms presentation (pdf)
PDF icon Presentation av projektresultat (pdf)
Share