Ämne: Rubriker & underrubriker

Bild på en tidning och ett par glasögon som ligger ovanpå.

Ny layout i Tidningen Afasi

Afasiförbundet har utvecklat utseendet i Tidningen Afasi. Layouten har förändrats för att bli luftigare och mer lättläst. Startskottet togs genom tester i...
Prenumerera på Ämne: Rubriker & underrubriker