Ämne: Förkunskap & läsvana

Gabriella Sandström, Språkrådet, Foto: Tommy Lyxell, Språkrådet

Vad innebär det att vara en god läsare?

Vad är egentligen läskunnighet och läsförmåga? Vad innebär det att vara en god läsare? Är det samma sak i dag som det var för femtio eller tjugo år sedan...
Lena Maria Nordstrand, Nypon förlag

Läsning, känslor och makt

En lättläst och begriplig, skönlitterär text väcker känslor och ger läsaren makt. Den är producerad med respekt för läsaren, som nyfiket ska vilja sträcka...
Bengt Fredriksson

Gör som de gamla grekerna

8 Sidors chefredaktör funderar över hur man skriver begripligt: "Tänk efter vad du verkligen vill berätta med din text. När du vet det är det bara...
Flicka ligger och läser

Det komplexa läsandet

Forskarna är idag ganska eniga om att dyslexi har sin grund i fonologiska svårigheter. Det betyder att det för oss som har dyslexi inte går automatiskt...
Bild från filmen.

Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra.
Jana i sitt arbetsrum

Läsningens syfte påverkar resultatet

Det syfte vi har med att läsa en text påverkar vad vi får ut av den, konstaterar docent Jana Holsanova.
Prenumerera på Ämne: Förkunskap & läsvana