Läsningens syfte påverkar resultatet

Det syfte vi har med att läsa en text påverkar vad vi får ut av den, konstaterar docent Jana Holsanova.

Syfte och tidigare erfarenheter av läsning, har stor betydelse för behållningen av en text. Insikten om att det är så och att läsaren inte är en passiv mottagare, utan en aktiv kunskapssökare, har naturligtvis betydelse för hur vi förmedlar information. Detta ger Jana Holsanova några infallsvinklar på i denna film.
 

Ämnen: Share