Ämne: Delaktighet & Demokrati

Linda Bergfeldt, foto: Anders Åkerblom

Delaktighet utan förhinder

Afasiförbundet har under många år arbetat för att personer med afasi och språkstörning ska kunna ta del av ett universellt utformat samhälle som ger...
bild på viss del av omslaget

ICF en introduktion

Dagens syn på människor med och utan funktionsnedsättniangar beskrivs i ICF. ett system som vuxit fram sedan 1980-talet. Det ger en modern syn på vad...
Hedvall föreläser på Begripsams konferens

Kan man mäta begriplighet - P.O. Hedvall

En av talarna på Begripsams konferens Kan man mäta begriplighet var Per Olof Hedvall. Hans presentation kan du se i filmen här.
Hedvall beskriver Aktivitetsdiamanten

Aktivitetsdiamanten - P.O. Hedvall

Per Olof Hedvalls doktorsavhandling handlade om Aktivitetsdiamanten. Ett sätt att förklara hur aktivitet och delaktighet skapas.
P.O. Hedvall, Bilden är från filmen. P.O. syns mot en whiteboard.

Synen på människan - P. O. Hedvall

Per Olov Hedvall har bland annat forskat kring varför barn med utvecklingsstörning inte "kunde" spela dataspel. Det visade sig att de visst...

Sidor

Prenumerera på Ämne: Delaktighet & Demokrati