Sammansättningar komplicerar läsningen

Vilken text är enklast? Vi frågar läsare med lässvårigheter vad de tycker om texter. Här svarar Bengt.

Vad tycker egentligen läsare är enkelt respektive svårt i en text. Under projektets gång spelar vi in korta filmer med användare där de får diskutera texter.

I filmen diskuterar läsaren Bengt med Sara som är informatör i projektet. Han får läsa två stycken texter och får frågan "vilken text är enklast?". Bengt läser två olika versioner av samma text. Alternativ B innehåller det sammansatta ordet "snabbköpskassör". I alternativ A och har ordet delas upp som "kassör på snabbköpet".

Alternativ A.
Mannen arbetade som kassör på snabbköpet.

Alternativ B.
Mannen arbetade som snabbköpskassör.

Bengt tycker att Alternativ A är enklast. Han tycker att det blir mer komplicerat när texten innehåller ett sammansatt ord. Han måste skanna igenom hela ordet innan han kan förstå det, resonerar han. Ordet består av tre delar och det är först när han kommer fram till den sista delen "kassör" som det går att läsa ut de andra delarna.
Inom projektet Begriplig text gör vi tester där personer med kognitiva svårigheter får läsa olika texter. De flesta av våra läsare håller med Bengt om att det är bra att dela upp långa sammansättningar.

Vi har också testat en tredje variant, där vi har markerat de olika leden i sammansättningen. I det här fallet skulle då ordet skrivas ut som: "Snabb-köps-kassör". Resultaten visar att läsarna tycker att detta är irriterande, snarare än stödjande.

Filmen spelades in under Dysleximässan 2017.

Ämnen: Share