Begriplig text är slut

Omslag till boken "19 råd för att skriva begripligt"
Boken "19 råd för att skriva begripligt" kommer snart att gå att ladda ner som pdf .
Efter drygt tre år tar projektet Begriplig text slut. Vi har bland annat tagit fram 19 råd för att skriva begripligt.

Många saker är viktiga för att en text ska bli enkel att förstå. Våra 19 råd är inget facit. De är framtagna av personer med egna lässvårigheter och den som följer råden kommer att skriva texter som är lättare att förstå. Råden handlar om att hjälpa läsaren genom bland annat

  • bra rubrik
  • punktlistor
  • luft mellan rader och stycken
  • undvika förkortningar

Begriplig text har fått mycket uppmärksamhet. Vi har spridit vårt budskap genom film, text och bild på vår hemsida och i sociala medier. Vi har ordnat egna och deltagit i andras seminarier. Och vi har föreläst. Vi har även arrangerat flera workshoppar för myndigheter och organisationer. Under workshopparna har deltagare från projektet lämnat synpunkter på texter som uppdragsgivaren valt ut. När vi granskar texter följer vi en mall som bygger på de 19 råden. 

Den går fortfarande att boka föreläsningar eller workshoppar med Begriplig text. Det görs genom vår samarbetspartner Begripsam. Eftersom projektet är slut måste vi ta betalt för våra kostnader. 

 

 

Ämnen: Share