Om oss

Vilka är vi?
Arvsfonden har beviljat medel för projektet "Begriplig text och information för alla". Vi kallar oss för Begriplig text. Vi som driver projektet är​:

Samarbeten
Projektet genomförs i nära samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Språkrådet.

Vi samarbetar även med Begripsam AB, Useit AB, Nypon/Vilja förlag, Bjelle Media AB och Tobii Dynavox.

Förvaltare
Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet.

Syfte och Bakgrund
Mer information om syfte och bakgrund till projektet.

Nyheter om projektet
Länk till nyheter på hemsidan

Länkar

Begripsam
Nypon/Vilja förlag
Tobii Dynavox
Myndigheten för tillgängliga medier
Språkrådet