Forskning om läsbarhet och kognitiv tillgänglighet

Här hittar du ett urval av forskning och andra resurser som har gjorts om läsbarhet och kognitiv tillgänglighet.

Om kognitiv tillgänglighet

Om grafisk förändring av text

  • Luz Rello, Martin Pielot & Mari-Carmen Marcos. 2016. Make It Big! The Effect of Font Size and Line Spacing on Online Readability CHI ’16: ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. San Jose, CA, May 7-12.
    Lässtudie gjord på digitala texter på Wikipedia. Studien visar att en fontstorlek mellan 18 och 26 punkter (Arial) leder till färre stopp i läsningen för gemene man. Resultaten mättes med eye-tracker.

Om hur vi läser

Om Klarspråk och evidens för råden

Om vad som är lättläst

Om att mäta läsbarhet eller begriplighet 

(LIX, Reading Ease mfl)

Om förenkling av text

Om talböcker

  • Nilsson, J. (2015). Talböcker och ljudböcker. I Nilsson, J (Red.), Olika sätt att läsa: Om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning. (2., rev. uppl. (s. 43-50). Lund: BTJ förlag.

Om (G)AKK

  • Heister Trygg, Boel (2005). GAKK: grafisk AKK : om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK)
Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Slutrapport från projektet Begriplig samhällsinformation
Share