Läs upp text och ta in information

Avkodning är viktigt att lära sig, men det är viktigt att även få uppläst text menar forskaren Idor Svensson.

Föredraget från filmen hölls vid Svenska Daisykonsortiets årliga konferens, som i år hölls den 3 december 2016.

Forskaren Idor Svensson tar i föredraget upp två viktiga frågor:

  • Att läsa innebär att både avkoda tecken och att förstå den information som har avkodats. Personer med läs- och skrivsvårigheter lär sig avkodning senare än andra, eller i vissa fall aldrig. Dessa personer behöver hjälp med avkodningen och det finns idag bra teknik för att få digital text uppläst (med syntetisk röst). Med teknikens hjälp kan alla ta till sig informationen. Idor Svensson menar att det är viktigt att den som är dålig på avkodning får den skrivna texten uppläst även medan hen övar på avkodning. Annars är det svårt att hänga med i skolan till exempel.
  • Från årskurs fyra i skolan förväntas alla i viss mån kunna ta till sig informationen i tidningar, på tv-nyheterna, i skolböcker och i skönlitteratur - även personer som har svårt att läsa. Mer och mer information kommer jämte på papper även i form av film, bilder och ljud. Kanske är det därför dags att sluta att prata om att läsa information (dvs avkoda och förstå information). Säg oftare istället "ta till sig information" eftersom det omfattar både läsning och öronläsning. Med den teknologi som finns idag så kan alla ta till sig information, även de som inte kan läsa.

Det finns ett antal kommersiella företag som idag arbetar med uppläsning av text. Företaget Inläsningstjänst arbetar för att läsa in skolmaterial. Företaget Storytel förser konsumenter med ljudböcker. Och företaget Readspeaker och Funka Nu ger uppläsning av hemsidor. För att bara nämna några.

Ämnen: Share