Ett smartare samhälle?

Framsidan boken.
Boken "Ett smartare samhälle?" från 2018 ger olika perspektiv på digitaliseringen av vardagen - bland annat vilka fördelar och nackdelar den har inneburit för personer med funktionsnedsättningar.

Stefan Johansson från Begripsam, är en av forskarna som medverkar i boken. Han har också lett de flesta av undersökningarna inom Begriplig text.

Han skriver bland annat att det är få forskare inom området "design" som intresserar sig för tillgänglighet och universell utformning. Men i dag är fokus inom forskningen på vad som skapar mening och upplevelser.

Självklart handlar det också om "digitalt utanförskap" för personer med funktionsnedsättning. Där skriver han om att forskningen visar att personer med lässvårigheter eller intellektuella funktionsnedsättningar har stora svårigheter med Internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor. Men, personer inom dessa grupper som har ett arbete och ingår i en social samhörighet, klarar av tekniken bättre.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Boken "Ett smartare samhälle?" i pdf-format.
Share