Vad gör en text begriplig?

Text med resultat från läsning med ögonrörelsekamera.n
I projektet Begriplig text vill vi ta reda på vad som gör en text enkel att läsa och enkel att förstå. Under hela projektet utför vi tester. Deltagarna får läsa och samtala med en testledare om vad som gör texter enkla eller svåra.

Läsutmaningar
Personerna som ingår i projektet har lässvårigheter på olika sätt. De har om afasi, språkstörning, dyslexi, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning - vilket kan ge lässvårigheter.

Ögonrörelsekamera
I en del av testerna använder vi en ögonrörelsekamera. Den filmar hur ögonen rör sig över en text på en datorskärm. Varje fixering med ögonen visas som en punkt. Om ögonen fastnar vid ett ord så växer punkten.

Jämför själv
Under de tester som vi hittills har gjort har våra användare bland annat fått läsa och bedöma en text om hur man lägger in ett nödnummer i sin mobiltelefon. Texten finns i fyra versioner: ICE1, ICE2, ICE3 och ICE4. Det visar sig att de flesta av våra deltagare föredrar en av texten. Kan du gissa vilken?

Första intrycket är viktig
Testerna har visat att textens utformning har stor betydelse. En text som ser tung och krånglig väljer deltagarna snabbt bort. En strukturerad och luftig text är lättare att börja läsa. Och det spelar ingen roll att innehåller i stort sett är det samma. Vi kommer därför i projektet att jobba med försöka att hitta bra former för texter.

Sammanfattningsruta
Dessutom visar det sig att sammanfattningsrutor är bra för våra deltagare. Rutan består av några punkter som enkelt och kortfattat sammanfattar textens budskap. Sammanfattningen ger en förförståelse för ämnet och kan på så vis underlätta läsningen. Sammanfattningen skiljer sig från artikelns ingress, som har till uppgift att locka läsaren till fortsatt läsning.

Ett exempel på sammanfattningsruta finns i texten ”Boka tid”:

Boka tid: https://www.begripligtext.se/sites/default/files/omojligt_boka_tid_sjalv_klarsprak_2017_11_10_0.docx

ICE 1 https://www.begripligtext.se/test/ice-begriplig
ICE 2 https://www.begripligtext.se/test/ice-lattlast
ICE 3 https://www.begripligtext.se/test/ice-orginal
ICE 4 https://www.begripligtext.se/test/ice-begriplig-version-2

Ämnen: Share