Ämne: workshop

Deltagare från Begriplig text, Begripsam och Trafikverket nedanför den stora skylten med tåginformation i centralhallen.

Vi fortsätter med workshoppar

Projektet är slut. Men arbetet med Begriplig text fortsätter.
Prenumerera på Ämne: workshop