Norskt klarspråk för alla

Bild från den norska kommunförbundets hemsida med en illustration där det går en koppling mellan en mans hjärta och i klarspråkt
Bild från det norska kommunförbundets hemsida.
Genom enkla anpassningar av texter som följer klarspråksprinciperna, når författaren ut till många fler. Läs om det norska kommunförbundets arbete för att nå fler läsare.

Det norska kommunförbundet kallar det för "klarspråk för alla", språket som ska nå ut till de cirka 20 procent av den vuxna befolkningen som har svårt att förstå texter som är skrivna på klarspråk.

Några av de saker som de tar upp i sitt "klarspråk för alla" är sådant som vi känner igen från de tester som vi har gjort i Projektet Begriplig text. Bland annat att det är extra viktigt med luft i texten: korta stycken, luft mellan styckena och rimliga radlängder (maximalt 65 tecken).

De skriver också om hur viktigt det är:

  • Att använda ord som binder ihop texter: Till exempel "därför", "även", "om" och "så".
  • Att hellre skriva vad som händer, än vad som inte händer: "Det är stängt" i stället för "det är inte öppet".
  • Att byta ut långa, sammansatta ord mot kortare eller uppdelade ord: "Sammanslagning av kommuner" i stället för "kommunsammanslagning".

Allt som allt har de sammanfattat sina råd i tio enkla punkter som är enkla att använda. Läs mer på:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/klart-s...

Ämnen: Share