Gratis bildstöd

Bilden föreställer en "kommunikationskarta" med bilder som beskriver aktiviteter kring "fika". Bilden kommer från bildstod.se.
Bilden kommer från bildstod.se.
Vill du underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial? Genom arvsfondsprojektet KomHIT kan du få tag i gratis bildstöd.

Ibland kan bildstöd vara avgörande för att kunna kommunicera. Genom projektet KomHIT har  DART kommunikations- och dataresurscenter tagit fram ett material med bildstöd som är gratis att använda.

Du kan hitta bildstöd inom kategorierna: Sjukvård, lek och fritid, skola och förskola, hem - miljö och aktiviteter, habilitering och hjälpmedel, hygien, tandvård.

Ämnen:

Länkar

Logga in och använd bildstöd
Läs mera om hur du använder bilstödet
DART kommunikations- och dataresurscenter

Bifogat material

PDF icon Informationsblad om kommunikationstöd i barnsjukvård och tandvård.
Share