Jag lyfter på hatten för ordet dialog

Torbjörn Lundgren framför bokhylla.
2019-06-17 Torbjörn Lundgren, Begriplig text
Jag lyfter på hatten för ordet "dialog". Ett samtal mellan två eller flera personer, där olika ståndpunkter och erfarenheter respekteras och byts. Varför? Jo, dialogen har varit en av de viktigaste pusselbitarna i projektet Begriplig text.

Ordet dialog är viktigt, eftersom våra erfarenheter och omständigheter skiftar. Det innebär att vi också har olika perspektiv på hur saker och ting verkligen är. Som jag ser det så finns det, i alla fall när det gäller mänskligt beteende, inte en sanning. Därför är en verklig dialog och ett intresse för andras syn på olika frågor, nödvändig för att åstadkomma ett bra samhälle.

Men det räcker inte. För att kunna förbättra något, så det passar för många, måste vi generalisera och förenkla. Vi kan ta diagnoserna dyslexi, autism, ”normal” och så vidare. Det är grovt tillyxade kategorier som sällan stämmer in helt och fullt, på enskilda personer. Det har vi inte minst märkt i projektet Begriplig text.

Det är alltså inte så konstigt att benämningar förändras med tiden. När jag gick i skolan kallades min funktionsnedsättning ordblindhet, senare ”specifika läs- och skrivsvårigheter” och idag dyslexi. Jag har också varit med om att definitionen för dyslexi förändrats. Vi har alla varit en del i denna utveckling, vi som själva har någon funktionsnedsättning, forskare, lärare, logopeder och så vidare. Förändring är naturligt, även om det kan vara jobbigt.

Så fort vi slår fast något, för att kunna genomföra åtgärder som förbättrar tillvaron, bör vi därför bära med oss tvivlet:. Det vi kommit fram till kanske inte är hela sanningen.

Här kan jag inte låta bli att berätta om upphovskvinnan till den pedagogiska metoden Läsning på talets grund (LTG), Ulrika Leimar. Hon var en mycket duktig pedagog som också såg metodens begränsningar. Men mot slutet av sin levnad ska hon ha varit bedrövad över att allt för många ”Leimarianer" använde metoden tvärsäkert.

Vart vill jag då komma med allt det här?

Jo! Det våra organisationer lyckats genomföra under de senaste åtta - tio åren, med projekt som Begripsam och Begriplig text, har varit banbrytande. Vi har inte predikat hur man ska göra för att skapa en tillgängligare tillvaro. Vi har bjudit in till dialog och vi har genomfört undersökningar som bidragit till större förståelse. Vi har helt enkelt väckt intresse för våra medlemmars perspektiv.

Vi har velat få producenter av information, att lyfta blicken från mediet de arbetar med – text, ljud, film och så vidare – till mottagarnas skiftande behov. En bra yrkesutövare bör helt enkelt vara genuint intresserad av sina läsares, lyssnares, tittares skiftande behov och förutsättningar.

Projektet Begriplig text går mot sitt slut och resultatet är uppenbart. Vi har skapat en efterfrågan. Allt fler vill veta hur tillvaron ser ut ur våra olika perspektiv och jag som varit med under resans gång är stolt över den gränsöverskridande dialog vi skapat, inte minst med denna blogg.

Text: Torbjörn Lundgren, nestor i projektet Begriplig text

 

 

Ämnen: Share