Ett val för alla – därför är lättläst viktigt i valrörelsen

Lina Nordstrand
2018-03-02 Lina Nordstrand, Vilja förlag
Läs Lina Nordstrands blogginlägg om vikten av begriplig text i valrörelsen: "Språk är A och O för hur väl ett samhälle fungerar. Med ett språk kommer inte bara möjligheten att tillägna sig kunskap utan självkänslan hos varje individ stärks också. Språket är ofta vägen in i samhället och dessutom vägen till ett jobb. "

Men att få ett språk kräver träning, tid och tålamod. Det tar 5 000 timmar att bli en riktigt god läsare. Och det är här som lättläst kommer in i bilden. Jag startade Vilja förlag som ger ut lättläst för vuxna för att ingen vuxen, oavsett läsförmåga, skulle vara hänvisad till barnböcker. Lättläst får inte vara barnsligt, bara för att det är lätt. Idag är Vilja förlag en del av Nypon förlag som ger ut lättläst för barn och unga. Det är Nypon och Vilja förlags övertygelse att lättläst är ett utmärkt sätt att träna upp läsförmågan, läsförståelsen och fylla på ordförrådet. Lättläst ger barn, unga och vuxna ett språk.

En av fem i utanförskap
Idag är det ungefär en av fem som har svårt att ta till sig innehållet i en dagstidning. I en klass med 25 elever är det alltså fem personer som har svårt att hänga med och lätt hamnar utanför. Jag tror att det är superviktigt att ingen känner sig utanför. Alla människor i Sverige måste bli så delaktiga att de förstår värdet av att gå och rösta. Det måste inge en känsla av att; ”detta gäller mig”.

Behovet av lättläst är mångfacetterat
Med alla menar jag de som varje dag sliter med sin läsning i skolan, ibland utan att få den hjälp som de behöver. Jag menar även de barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden som upplever att det inte finns plats för dem i samhället. Men också många av Viljas läsare, nyanlända, som kämpar stenhårt för att komma in på arbetsmarknaden men ändå inte kommer in eftersom Sveriges rekrytering i sju av tio fall går genom kontakter. Kontakter som förutsätter ett kontaktnät man som ny i Sverige kanske ännu inte har.

Läsning föder tolerans och empati
Den som tillhör en trygg majoritet kan kanske aldrig förstå känslan av att vara utanför och ibland till och med hotad, inte nödvändigtvis som individ, utan som bärare av ett språk, en hudfärg, en kultur eller en sexuell tillhörighet. Vad händer då, om man blir förnekad för den man är? Jo, då är man ingen alls. Visst kan man ibland välja att hoppa in i den majoritetskultur som betyder en motorväg in i samhället, men delar av en själv kommer alltid att höra hemma någon annanstans. Det skaver.

Tillhör man motorvägen, alltså den trygga majoriteten, kan man alltid läsa om hur andra har det, vilja försöka förstå. Man kan också jobba för att motverka utanförskap, genom att öppna upp samhället för alla.

Lättläst är inte klarspråk
Det finns många olika skäl till varför en av fem i Sverige har behov av lättläst myndighetsinformation och skönlitteratur. Och nu pratar jag inte om klarspråk; att alla politiker och tjänstemän enligt den svenska språklagen ska sträva efter att lägga fram informationen så begripligt som möjligt. Nej, jag menar just lättläst, texter som är framtagna särskilt för dem med olika behov i åtanke. Det kan också handla om olika format. Ibland är tryckt text inte det bästa för en person som har behov av lättläst. Det finns andra alternativ som e-böcker, ljudböcker, talböcker, fulltextDaisy, osv…

Politikernas ansvar i valrörelsen är att nå alla
De politiker som vill tala till alla väljare, till hela samhället, borde värna om att också nå de tjugo procent som har svårt att ta till sig traditionella texter. Givetvis är det av egenintresse, för att få fler röster. Men kanske framför allt för att i förlängningen försäkra sig om att ingen hamnar utanför. Utanförskap är kostsamt och destruktivt för såväl samhälle som individ. 

Ökad medvetenhet hos politiker om lättläst ger bättre valdeltagande
Genom att tillgängliggöra samhällsinformation, faktaböcker och skönlitteratur om demokrati och valdeltagande i lättläst form, tror jag att valdeltagande kommer att öka. För det är bara på så sätt som vi ger alla en möjlighet att på riktigt vara en del av samhället. Läsningen i allmänhet och läsning av lättläst i synnerhet resulterar också i ett större ordförråd och språkutveckling hos den enskilda läsaren. Lättläst ger fler ett språk som i sin tur ger fler möjligheten att göra sin röst hörd. 

Så politiker med ambitionen att nå alla väljare bör alltså jobba mer med lättläst. Just därför är lättläst också en demokratifråga.

Text: Lina Nordstrand, förlagschef Vilja förlag som ger ut lättläst för unga vuxna och vuxna - en del av Nypon förlag

 

Ämnen:

Länkar

Vilja förlag
Nypon förlag
Share