Digital läsning ger sämre förståelse

Bild med en digital platta och en hand som pekar på den.
Digitala medier är inte alltid bättre för läsförståelsen även om vi tycker så själva.
Det går fortare att läsa på skärmen än vad det gör på papper. I en tid när alla har bråttom, låter det bra. Men, forskning visar att vi missar den djupare läsförståelsen när vi läser digitalt.

I en studie från 2017 fick 85 doktorander läsa tryckt text respektive en digital version av ett extrakt ur en medicinsk text. Läsförståelsen testades på tre olika nivåer: textens huvudidé, textens andra viktiga punkter och övrig relevant information. Artikeln säger inget om eventuella kognitiva nedsättningar hos läsarna. Forskningen tar heller inte hänsyn till att digitala medier kan ge fördelar i form av uppläsning och möjligheten att förstora texten.

Resultaten visar att det går lika bra att läsa digitalt som i tryckt text, om man bara är ute efter textens huvudidé. Men, när det kom till övriga resultat, gick det alltid sämre för försökspersonerna i digital text. Det vill säga, läsaren får med sig och kan koppla ihop fler viktiga detaljer i texten, när hen läser på papper.

Trots att det alltså är bättre att låta vuxna personerVäl stycken  läsa viktig information på papper, så uppskattade personerna i studien själva att de hade bättre läsförståelse i den digitala texten.

Läs också Eva Wennås Brante text hos Skolverket, om yngre elevers läsförståelse på tryckt respektive digitalt material: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/for...

Forskningsreferenser:

Singer Trakhman, L. M., Alexander, P. A., & Berkowitz, L. E. (2017). Effects of Processing Time on Comprehension and Calibration in Print and Digital Mediums. The Journal of Experimental Education, 1-15.
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1099915904

Singer Trakhman, L. M., Alexander, P. A. (2017). Reading on paper and digitally: What the past decades of empirical research reveal. Review of Educational Research, 87, 1007-1041.

Ämnen:

Länkar

Text hos Skolverket
Studien i The Journal of Experimental Education
Share